Utleieavdelingen Popsenteret. 
tlf: 971 19 389
mail: Utleie@popsenteret.no