·        KAN VI TA MED MEDBRAKT?

Det er dessverre ikke tillatt med medbrakt i våre lokaler, dette gjelder både mat og drikke.
Popsenteret har fast skjenkebevilling og serveringsavtale med LILLE OSLO CAFE og ROCKEKOKKER, se MAT OG DRIKKE for mer informasjon.
 

·         HVA INKLUDERER LEIEN?

Ved leie av lokaler på Popsenteret inngår tilrettelegging av rom og medfølgende lyd og lys- teknikk, samt bemanning av en vert i fra huset som er tilgjengelig under hele arrangementet. For arrangementer innenfor museets åpningstider inngår inngangsbillett til museets utstilling for alle deltagere, tidspunkt avtales nærmere med utleier. (For omvisning eller aktiviteter gjelder egne priser).
Se VÅRE LOKALER for mer informasjon om bemanning, teknisk utstyr og bordoppsett.
 

·         TIDSPUNKT FOR LEIE AV LOKALE?

Alle arrangementer blir oppsatt med en fast kjernetid som utgangspunkt for leieperioden. Leietaker står fritt til å booke lokalet utover kjernetiden mot et tillegg pr. ekstra time.
 

·         HVOR LENGE KAN VI VÆRE HOS DERE?

Kveldsarrangementer må avsluttes innen kl 24:00 (senest kl 02:00). Lokalene skal da være ryddet for eget medbrakt utstyr og gjestene skal ha forlatt lokalet.
 

·         ER DET ANNEN AKTIVITET PÅ HUSET?

Popsenteret deler hus med Riksscenen, uavhengige av hverandre kjøres parallelle program i de forskjellige lokaler hos begge aktører. Vi kan ikke legge beslag på fellesarealer (hovedinngang, garderobe og WC i U. og 1. etasje), ei heller garantere for at annen aktivitet ikke vil finne sted på huset i samme periode som utleieforholdet.  

·         HVA KAN VI TA MED AV EKSTERNT UTSTYR?

Hvis man ønsker å ta med eget utstyr må dette avtales med utleier i forkant av arrangementet.
Hvert lokale er utstyr med egen teknikk, se VÅRE LOKALER for teknisk utstyr som er tilgjengelig og inkludert i lokal leien.
 

·         BETALING OG FAKTURA?

Faktura blir sendt til oppgitt fakturaadresse i kontrakten etter endt utleieforhold. Fakturaen baseres primært på oppgitt pristilbud og kontrakt. Popsenteret er underlagt Oslo Kommune ved Kulturetaten og sender ut faktura sentralt.

Tjenester levert av LILLE OSLO eller ROCKEKOKKER faktureres direkte fra leverandør.