Ved å godkjenne oversendt pristilbud, vilkår og betingelser bekrefter du utleieforholdet og at kontrakten i sin helhet er forstått og akseptert. 

Klikk her

VILKÅR OG BETINGELSER

Booking bekrftelse *
POPSENTERET er underlagt Kulturetaten ved Oslo Kommune. Fakturagrunnlag basert på pristilbud fra Popsenteret oversendes til regnskapsavdelingen i Kulturetaten etter endt arrangement. Faktura sendes ut fra Oslo kommune sentralt til oppgitt fakturaadresse. For eventuelle spørsmål kontakt utleier: Utleie@popsenteret.no eller telefon: 971 19 389 Alle tjenester levert av Rockekokker eller Lille Oslo faktureres direkte fra mat leverandør. Kontakt Ariel ved Rockekokker for spørsmål: ariel@rockekokker.no eller tlf 982 66 212
For privatpersoner, skriv inn PRIVAT.
Navn *
Navn
DD.MM.ÅÅÅÅ
Postadresse
EHF- Faktura *