Popsenteret_logo_positiv_liggende (1).jpg

Popsenteret er en del av Kulturetaten i Oslo Kommune, og følger derfor opp kommunens mål for Miljø- og klimapolitikk

Som en del av Oslo kommune ønsker vi her på Popsenteret å vise at kommunens miljø- og klimaansvar strekker seg ut i alle avdelinger og på alle plan.


samfunnsansvar_utleie.jpg

Samfunnsansvar? Ja, vi mener det! Og her skal vi kort fortelle deg om hvordan vi her på Popsenteret løser vår del av utfordringen. Viste du at hele 77 millioner mennesker flytter fra rurale- til sentraliserte strøk, hvert år? Og at nesten 25% av alle mennesker på jorden vil bo i byer innen 2050? Vi står overfor helt nye utfordringer som kommer til å redefinere menneskers levesett. Selv om det er vanskelig å vite hva en kan gjøre som enkeltindivid, er det viktig å starte med å ta et valg. Det har vi gjort, og her er hva vi gjør:

 

GRØNN LØNNSOMHET

1ebf57abcf113a2db72b896ec9451258.jpg

I første omgang har vi erfart at det lønner seg og ikke minst at det er motiverende å tenke grønt. Så enten du vil eller ikke, har du, ved å legge et arrangement hit til oss, allerede tatt et valg om å gjøre din dag litt grønnere og kanskje din samvittighet litt renere.

Helt siden vi åpent har samfunnsengasjement og samfunnsansvar hatt en sentral plass i strategiutviklingen for Popsenteret. Og selv om vi er en liten organisasjon synes vi det er viktig å ta et aktivt samfunnsansvar overfor både oss selv og de vi daglig jobber med. Vi har tatt på oss utfordringen som så mange sliter med, og skal med dette svare på følgende : Hvordan kan vi gjøre en forskjell gjennom å gjøre hverdagen litt grønnere og litt meg bærekraftig!

1. Sosialt ansvar arbeidsplassen

Producto-ONG-1-1080x675.jpg

“Morgendagen skapes av dagens arbeidstakere, og de mest robuste arbeidsplassene er sosialt bevisste, villige til å tilpasse seg endinger mot  fremtiden, inkludert hvordan de selv er med å skape den. “

Popsenteret tar et sosialt ansvar gjennom fokus på fysisk og psykisk helse, mangfold og inkludering i arbeidslivet. Vi jobber hver dag med å være en sunn, attraktiv, utforskende og motiverende arbeidsplass for våre ansatte. Med fokus på mental og fysisk helse, kompetanseutvikling, bemyndigelse og fleksibilitet, har vi skapt en foroverlent bedrift med utforskende og inkluderende egenskaper.

2. Sosialt ansvar i samfunnet.

art-hounds-vt-youth-dancers-OrphanFoodFight-20171102png.jpg

«Vi skal bidra aktivt til et bærekraftig samfunn 
gjennom å ta et tydelig sosialt ansvar for enkeltmennesket.»

Popsenteret ønsker å ta en aktiv rolle i samfunnet og nærmiljøet vi er en del av. Gjennom å gi grupper og institusjoner tilgang på kompetanse og lokaler til deres arrangement, ønsker vi å gi primært barn og ungdom muligheten til utvikle sin kreativitet og øke sin kompetanse innen kulturfeltet. Popsenterets oppgave er å utnytte alles potensial ved å oppmuntre til selvtillit og initiativ i trygge og sentrale omgivelser.

 

3. Ansvar for miljøett.

1.jpg

“Vi tar ansvar for miljøet.”

Ved å begrense vårt fotavtrykk gjennom alle valg, kan vi i dag stå som leverandør av arrangementer hvor den negative miljøpåvirkningen er så liten som mulig. Fra LED i lyskastere, palmeblad-tallerkener, bambusbestikk til kortreist mat og fairtradekaffe, gjør vi det enkelt for kunden å velge en grønn fremtid.
For oss er bærekraftarbeidet en del av hverdagen – en naturlig måte å opptre og jobbe på, som også gjenspeiles i våre resultater på alle plan.

4. Sirkulær avdelingsetikk

last ned.png

Den sirkulære økonomien representerer muligheter og håp for en ny positiv utvikling i global økonomi og velferd i møtet med dagens utfordringer. Hos oss baserer vi vår sirkulære tankegang på gjenbruk, reparasjon, oppussing/forbedring og materialgjenvinning i et kretsløp hvor færrest mulig ressurser går tapt. En sirkulær økonomi er både lønnsom og bra for miljøet, fordi den baserer seg på å holde ressurser i aktivitet lengst mulig. Positive effekter ventes blant annet for naturmangfold og helse, parallelt med å sikre ressurstilgangen også for kommende generasjoner.

5. MILJØRFYRTÅRN

Miljfyrtarn-norsk-farger_0.png

Popsenteret har vært klassifisert som Miljøfyrtårnsbedrift siden 2013. Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.


Miljøløftet

Vi ønsker at alle våre prosjekter har positiv innvirkning på miljø- og sosiale aspekter, samtidig som det har et godt nok økonomisk fundament. Ønsker du hjelp til å gjøre ditt arrangement litt grønnere, ta kontakt så hjelpe vi deg i alle veikryss.

Popsenteret 2018